فرصت های شغلی الهام بیسان

الهام بیسان از آغاز ، با اعتقاد به این که سرمایه اصلی و مهم در هر سازمان و شرکتی ، نیروی انسانی آن مجموعه است . جذب افراد متخصص و پر کوشش را مورد توجه و سرلوحه راهبردی توسعه منابع انسانی خود قرارداده است و با تدارک فرصت های شغلی یکسان برای تمام دانش آموختگان ، روش های مشخصی را برای جذب و استخدام این افراد واجد شرایط و با صلاحیت ساماندهی کرده است .
حضور و فعالیت در محیطی صمیمی ، فعال و پویا از اولین و برترین مزیت های پیوستن به الهام بیسان است . فعالیت و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی استعداد ها است .
شما برای ملحق شدن به الهام بیسان ، می توانید به جدول فرصت های شغلی که در همین بخش قرار دارد مراجعه کنید و چنانچه خود را واجد شرایط میدانید ، فرم استخدام ( پرسشنامه ) را تکمیل و ارسال کنید .
پس از ارزیابی اولیه درخواست شما ، بر اساس رویه های سازمانی متعارف در الهام بیسان با شما تماس گرفته خواهد شد .

فرآیند جذب در شرکت الهام بیسان


استخدام در شرکت الهام بیسان ، بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:
Image
عناوین
کارشناس بازرگانی
کارشناس حسابداری
کارشناس بازاریابی 
مسئول دفتر

جدول فرصت های شغلی